Veb saytlarımıza xoş gəlmisiniz!

Orta qrafit

  • Graphite Blank

    Qrafit Boş

    Orta dənli qrafit fotovoltaik sənayesində poli kristalli silikon istehsalında, mono kristalli silikon sobalarda istilik və istilik izolyasiya komponentlərinin istehsalında geniş istifadə olunur, eyni zamanda tökmə, kimya, elektronika, əlvan metallarda, yüksək temperaturda işlənmədə, keramika və odadavamlı materiallar və digər sahələr.